Công ty TNHH Công Nghệ Hạt Giống Số cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì các trang thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ điện tử, viễn thông.

thiet_bi_vien_thong