1. Tầm nhìn:
  • Khẳng định thương hiệu HẠT GIỐNG SỐ trong lòng người dân Việt về nghiên cứu ứng dụng.
  • Đưa ý tưởng sáng tạo là thước đo để tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh về: KHOA HỌC và CÔNG NGHỆ.
 2. Sứ mệnh:

  “ Tạo ra các sản phẩm có giá trị bền vững cho cộng đồng”

  • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ với chất lượng của Mỹ, giá cả Việt Nam.
  • Sản xuất các bo mạch điện tử theo yêu cầu made in Việt Nam.bo_mach
  • Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì các hệ thống board mạch Điện Tử – Viễn Thông – CNTT với chất lượng tốt, thời gian nhanh chóng và chi phí hợp lý.
  • Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm S-scada nhằm điều khiển, giám sát và quản lý thông tin từ các thiết bị, đồ dùng trong mỗi gia đình, nhà máy, doanh nghiệp thông qua máy tính, ipad, smartphone…
 3. Các giá trị cốt lõi:

  Lợi ích cho cộng đồng

  Tại HẠT GIỐNG SỐ, chúng tôi xác định bốn trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững của mình:

  • Công nghệ tiên tiến
  • Bảo vệ môi trường
  • Trách nhiệm xã hội
  • Truyền thông doanh nghiệp.

   

vision_diagram

Các giá trị chúng tôi muốn chia sẻ khi các bạn đến với HẠT GIỐNG SỐ là:

 1. Tính sáng tạo cao
 2. Am hiểu thị trường
 3. Sẵn sàng chia sẻ
 4. Hợp tác nhiệt tình
 5. Cam kết tuyệt đối

Mục tiêu