Phần mềm:

+ Một thế mạnh khác của HẠT GIỐNG SỐ là nghiên cứu và thiết kế các phần mềm quản lý doanh nghiệp phục vụ cho sản xuất và thương mại bằng các giải pháp công nghệ ERP, SMS/VoIP…trên điện toán đám mây.

+ HẠT GIỐNG SỐ cung cấp dịch vụ Tư vấn, thiết kế, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống mạng tích hợp, AutomationAccess Control.

 

 

Tổng đài thông minh

Quản lý bán hàng