“Việt Nam đang ở ngã ba đường nơi có một con đường hướng tới tốc độ tăng trưởng cao liên tục, tương ứng với tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng 7% mỗi năm trong hai thập kỷ vừa qua. Trên con đường đi đến tương lai này là một nền kinh tế công nghiệp hiện đại vốn được coi là mục tiêu của Kế hoạch Phát triển Kinh tế – Xã hội quốc gia…”

Trích báo cáo World Bank (2014)

Nhận thấy rõ Khoa học, Công nghệ và Sáng tạo chính là động lực cho tăng trưởng bền vững ở Việt Nam cũng như sự thành công của mỗi công ty, HẠT GIỐNG SỐ đã đặc biệt đầu tư cho mảng Nghiên cứu và Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành Khoa học ứng dụng tại Việt Nam.

Các lĩnh vực mà HẠT GIỐNG SỐ đang tham gia nghiên cứu – phát triển:

  • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm để thương mại hóa và chuyển giao công nghệ.
  • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần cứng liên quan đến lĩnh vực y sinh, Cơ điện tử. Điện – điện tử, CNTT…
  • Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng gia tăng trên điện thoại di động.