+ Hệ thống này nhằm giám sát, theo dõi, điều khiển từ xa các hoạt động liên quan, bổ trợ cho quá trình quản lý của doanh nghiệp.
Ví dụ: hệ thống quản lý, giám sát hồ tôm.

Sơ đồ
Sơ đồ
sd_03