Ngoài việc nghiên cứu và phát triển thiết bị giám sát – định vị ( Tracker), Công ty TNHH Công Nghệ Hạt Giống Số còn triển khai một hệ thống phần mềm phục vụ cho việc giám sát- định vị phương tiện và tài sản cho bạn một cách chính xác và tiện lợi hơn nữa là có thể theo dõi ngay trên chính điện thoại của mình.

  • Xác định hướng di chuyển của xe

    map_1

  • Xác định và cảnh báo xe chạy quá tốc độ cho phép

    map_2

  • Quản lý xe bằng ứng dụng trên smartphone

    map_3 map_4

  • Trung tâm quản lý, cảnh báo

so do 1 so do 2