HẠT GIỐNG SỐ đã tổ chức xây dựng một bộ phận chuyên trách thực hiện công tác này với cam kết:

“Hợp tác lâu dài và hỗ trợ khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật chất lượng cao, chân thành, thủy chung và tận tụyvới khách hàng”.

Hiện tại, công ty Hạt Giống Số chuyên bảo hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống M&E, các loại bo mạch máy móc trong lĩnh vực Y sinh, Tự Động Hóa, Cơ Điện Tử, Điện – điện tử, các thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin…